INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

  

שירותי מעבדה

☰ שירותי מעבדה

שירותי סיל

 שירות איטום יהלום ביחד עם מספר תעודה גמולוגית והממצאים שלו מאפשר ללקוח להיות שקט שאכן היהלום שייך לתעודה. ברגע שהסיל ייפתח לא ניתן יהיה לסגור אותו שוב.
בד"כ מומלץ להשתמש בסיל לשילוח , בחנויות – בתצוגה לצורך שדרוג היהלום ועוד.

whatsapp button