INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABARATORIES

שירותי IGL

תעודת אבני חן

רשת IGL ציידה את עצמה במכשור הטכנולוגי  המתקדם בעולם לשימוש זיהוי ואימות אבני חן.

כל תעודת אבן חן של IGL מציינת בבירור האם האבן טבעית או סינתטית, או שעברה טיפול כלשהו. האישור מזהה את מגוון אבני החן, צורתו, משקל הקרט, איכות הצבע, המדידות, גורם השקיפות ומאפיינים אופטיים עיקריים.

על פי בקשה, ניתן לקבוע את מקור אבן החן.

whatsapp button