INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

  

שירותי מעבדה

☰ שירותי מעבדה

תעודת תכשיט

תעודת IGL תכשיטים משמשת לתיעוד מפרט התכשיט, הכולל סוגי האבנים המשובצות,משקלים סוג המתכת, עבודה, זיהוי מלא של התכשיט.שאכן קיבלת את מה ששילמת עליו.

על פי בקשה, מעבדת IGL יכולה להמיר בקלות תעודת תכשיטים של IGL לתעודת הערכה.

whatsapp button