INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABARATORIES

שירותי IGL

תעודת יהלום

תעודת היהלום של IGL מספקת תיעוד אמין ומדויק של היהלום.

כל יהלום מנותח על ידי מספר גמולוגים ועל ידי המכשור המתקדם בעולם  על מנת לספק את התיאור המדויק ביותר של איכות היהלום ומאפייניו.

קראט, צבע, בהירות וחתך - המכונים 4C של כל יהלום מופיעים בבירור בכל תעודת יהלום. מאפייני דירוג נוספים כגון
גימור, חגורה, קולט פלואורסנציה מפורטים גם הם בתעודה.

whatsapp button