INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

  

שירותי מעבדה

☰ שירותי מעבדה

תעודת יהלום

תעודת היהלום של IGL מספקת תיעוד אמין ומדויק של היהלום.

כל יהלום מנותח על ידי מספר גמולוגים ועל ידי המכשור המתקדם בעולם  על מנת לספק את התיאור המדויק ביותר של איכות היהלום ומאפייניו.

קראט, צבע, בהירות וחתך - המכונים 4C של כל יהלום מופיעים בבירור בכל תעודת יהלום. מאפייני דירוג נוספים כגון
גימור, חגורה, קולט פלואורסנציה מפורטים גם הם בתעודה.

whatsapp button