INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

סקר דה בירס מציג ביקוש גובר לסינתטיים

Title and body

סקר דה בירס מציג ביקוש גובר לסינתטיים

דה בירס חושף בסקר שכמעט 50% מהרוכשים האמריקאים ישקלו ברצינות רכישת יהלומי מעבדה.

הסיבות כללו את ראיית הסינתטיות ככיפיות, אופנתיות ואלטרנטיבה במחיר נמוך יותר ליהלומים טבעיים.

כשני שליש מצרכני התכשיטים אמרו שהם מודעים ליהלומי מעבדה, אולם הם רואים סינתטיים אחרת מאשר יהלומים טבעיים.

בינתיים, 60% אמרו כי הם מאמינים שאבנים טבעיות אמיתיות, ואילו רק 6% אמרו אותו דבר לגבי יהלומים שנוצרו במעבדה.

בינתיים, 41% אמרו כי יהלומים טבעיים הם רומנטיים, לעומת 6% שאמרו את זה על יהלומי מעבדה. יחד עם זאת, 37% הצהירו כי קבלת אבן טבעית תגרום להם להרגיש מיוחדים, בעוד שרק 3% האמינו כך לגבי סינתטיים.

whatsapp button