INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

All About Jewelry And Diamonds

יהלומים סינטטיים

 
 יהלומים סינטטיים
היהלום הסינטטי הינו יהלום. ליהלום הסינטטי מספר שמות CVD, HPHT, יהלומי מעבדה, יהלומים מעשה – אדם.
אותו הרכב כימי, פחמן טהור, אותה קשיות , אותו משקל סגולי ואותו מקדם שבירת אור.
ההבדל בניהם הוא שהיהלום הסינטטי לא נוצר בטבע במשך מיליוני שנים אלא בזמן קצר בתוך מעבדה. התוצאה אכן זהה (מבחינה כימית, פיסיקלית, אופטית ) אך עדיין, זהו יהלום סינטטי. לא קל לזהות יהלום מעבדה נדרש לכך ציוד מתקדם. ישנה אפשרות "להעלות את היהלום כחשוד" י"ע מספר סימנים.
היהלומים נכנסו לשוק והוחדרו, ניתן לקנות אותם כיהלומי מעבדה או משובצים בתכשיטי יוקרה בארץ ובעולם.
על מנת להפריד אותם מתעשיית היהלומים ובכך לשמור על ערך התעשייה עלינו לדעת לזהות אותם. מי שמוכר יהלומי מעבדה – מחוייב להצהיר על כך כי מדובר ביהלומי מעבדה.
 
ישנם שתי שיטות לגידול יהלומי מעבדה:
CVD (גידול היהלום בטמפרטורה ולחץ נמוכים ע"י שיקוע כימי של פחמן מיונן ומימן או מטן ניתן להוסיף גם מרכיב בורון למתן צבע כחול לאבן או חנקן למתן צבע צהוב לאבן)
HPHT (גידול יהלומים בתנאי לחץ אטמוספרי וטמפ' גבוהים)
קיימים בשוק יהלומים בעלי גוון צהוב ותכלילי מתכת /קווי צמיחה שניתן לזהות בקלות (כבר לא מייצרים ככה )
 
זיהוי כחשוד סינטטי:
היהלומים נחלקים לסוגים שונים (TYPES) בהתאם לרמת הזיהום האטומי במבנה הגביש (IMPURITIES):
יהלומים המכילים חנקן (NITROGEN) מסווגים כ- TYPE I
יהלומים שאינם מכילים חנקן (NITROGEN) מסווגים כ- TYPE II
בכל אחד מהסוגים הללו קיימת חלוקה משנית נוספת:
TYPE Ia *  בו אנו מוצאים זוגות של אטומי חנקן המחליפים אטומי פחמן A או רביעית אטומי חנקן וחלל המחליפים אטומי פחמן B.
TYPE Ib* בו אנו מוצאים אטומי חנקן מבודדים המחליפים את הפחמנים. אלו הם יהלומים בעלי צבע צהוב חזק הידועים כיהלומי "קנרי" CANARY.
TYPE IIa* ללא אטומי חנקן כלל, פחמן טהור. (יהלומים אלו הם חסרי צבע לחלוטין, או שהם בעלי גוון חום עקב אי סדרים בכיווני הצמיחה בזמן גדילת הגביש). מתאימות להלבנה מ D-H.
TYPE IIb* בעלי אטומי בורון (BORON) המחליפים אטומי פחמן. (יהלומים כחולים), מוליכי חשמל למחיצה.
 


חשוד סינטטי HPHT
ביהלומים סינתטיים שגודלו בשיטת HPHT אנו נעזרים באמצעים הבאים בזיהוי האבן :
ברוב צבע יהיה צהוב כתום, צהוב חום אופייני שנגרם כתוצאה מריבוי חנקנים, פיזור הצבע לא אחיד, יש אזורי צבע באבן יחד עם קטעים של היעדר צבע.
חלקיקי מתכת, כמו קובלט, תוצר לוואי של כלי הגידול משתרבבים אל תוך הגביש בזמן הגדילה ומופיעים כתכלילים ביהלום הסינתטי. ביהלום הטבעי נמצא גבישים מסוגים שונים, בעיקר פחמן שלא נמס או גביש יהלום בתוך היהלום. לעיתים נמצא גם מינרלים אחרים כגון גרנט. הגבישים יהיו במגוון גדלים, לעיתים גדולים ולעיתים מזעריים. בשימוש במגנט חזק יוביל לזיהוי הסינטטי, יהלום טבעי לא יתמגנט.
זיהוי גרעין באבן, יהלום סינתטי גודל מגביש ראשוני, טבעי או סינתטי. כיוון שכיוון הצמיחה של הגביש הראשוני שונה מזה של הגביש כולו, נבחין בקווי מתח היוצאים מגבולות הגביש הראשוני ונמשכים אל הגביש שגודל עליו. יתרה מזו, בשיטה זו גדל היהלום הסינתטי כאשר הוא מונח על במת גידול. לכן, הצמיחה אפשרית לכל הכיוונים במרחב במידה שווה, מלבד הכיוון עליו הגביש מונח. גם עובדה זו מותירה קווי מתח בגביש הסינתטי.
העלת את היהלום כחשוד? רק מעבדה גמולוגית מהימנה תוכל לדייק ולאשר שאכן מדובר ביהלום טבעי או מעבדה על ידי ציוד מתקדם ביותר.
 
 

whatsapp button