INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

עוד חדשות טובות: היצוא המלוטש ההודי עולה

Title and body

עוד חדשות טובות: היצוא המלוטש ההודי עולה

יש חדשות טובות נוספות בענף היהלומים, כאשר הודו מדווחת על זינוק של 27% בייצוא היהלומים המלוטשים בפברואר.

החדשות מראות תאוצה הולכת וגוברת בשוק לאחר עלייה של 9% בינואר שדווחה על ידי המועצה לקידום ייצוא יהלומים ותכשיטים בהודו.

הודו היא יצרנית היהלומים הגדולה בעולם, עם ליטוש של יותר מ- 90% מאבני הגלם בעולם לפי נפח כלומר מספר האבנים.

נתוני ייצוא היהלומים המלוטשים של הודו נתפסים כהכרחיים למצב של סחר היהלומים העולמי.

הייצוא המלוטש עמד על 1.75 מיליארד דולר.

יש לזכור כי ההשוואה מתייחסת לפברואר 2020, כאשר העולם החל להיסגר בגלל מגיפת COVID-19.

IGL - מעבדות גמולוגיות בינלאומיות – כבר זיהתה עלייה בביקוש דוחות הדירוג של יהלומים, עם יותר לקוחות שמביאים אבנים לקבלת התעודות המובילות שלנו. דוחות שלנו מביאים לשקט נפשי מכיוון שהלקוחות יודעים בדיוק מה המאפיינים של היהלומים שהם קנו או מוצעים לקניה.

תמונה: מהאתר של המועצה לקידום ייצוא יהלומים ותכשיטים בהודו

whatsapp button